Projekty Szkoleniowe

Stowarzyszenie przygotowuje oraz realizuje projekty społeczno-zawodowe, często w formule partnerstw z firmami szkoleniowymi, ngo’sami, podmiotami publicznymi.

Inicjatywy skierowane są do osób bezrobotnych, które dzięki udziałowi w projektach, podnoszą swoje kwalifikacje, zdobywają nowe umiejętności – dając sobie szanse na powrót do życia zawodowego.

Zachęcamy do śledzenia informacji pojawiających się na stronie.