Szkolenia zawodowe / Coaching

Realizujemy i tworzymy programy szkoleniowe,warsztaty zawodowe – które dokładnie wpisują się w oczekiwania i potrzeby grupy odbiorców. Każdy z projektów szkoleniowych poprzedzony jest dokładną analizą potrzeb konkretnej grupy. Dobrze dobrane i przeprowadzone szkolenie zawodowe to wielokrotnie większa szansa na zaistnienie na konkurencyjnym rynku pracy.

Coaching jest procesem mającym pomóc w osiąganiu lepszych wyników działań w życiu osobistym i zawodowym. Działanie coacha polega na wspólnym z uczestnikiem sesji poszukiwaniu sposobu rozwiązania problemu, wyznaczenia celów, sposobów weryfikacji planowanych działań.

Stowarzyszenie Czarno – Białe jest instytucją szkoleniową wpisaną do Ogólnopolskiego Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).