Informacje

Czarno na białym

Chcemy wykorzystać naszą wiedzę, entuzjazm i profesjonalizm aby tworzyć choć trochę lepszą, bezpieczniejszą, sprawiedliwszą rzeczywistość.

  • Przeciwdziałanie wykluczeniom
  • Promocja idei wolontariatu
  • Reintegracja społeczna i zawodowa
  • Pomoc najsłabszym
  • Działania strażnicze
  • Przeciwdziałanie przemocy
  • Rozwój zawodowy i osobisty

Skomplikowane systemy, kryzysy gospodarcze, rozrastająca się biurokracja, nierówności społeczne, nierówne szanse w życiu społecznym i gospodarczym sprawiają, że coraz więcej grup zostaje wykluczonych z możliwości udziału w szczęśliwym, stabilnym i spokojnym życiu. Chcemy temu przeciwdziałać.